Hn khng ch c chnh mnh cnh tay, li vn l khng t ch c buc cht. V y l mt cng vic tng i nng nhc v kh cn cng nn hc vin bt buc vi nim hng say v thc k lut lao ng cao trong khin vic. Vi nhng cam kt ttdch v sa kha canm trnti qunTy Htt nht cng chc chn cam thi?t b? r?a xe t oan an ton v ti sn cng nh cht lng dch v. cam oanchomi ln sakha lt 1 - 6 thng ph thuc vo tng dch v. Khi kh ch pht hin ra v vic th qu mun. Trn b dng c ra xe gm nhng g?

Thi?t B? R?a Xe T

Cn loi t 100 bar tr ln s dng cho ra xe ti, xe rc, xe chuyn dng. Hy cn thn khi x l v my s tr nn nng trong qu trnh hot ng. BNH S CUA Th hai, bnh xe cầu nâng

... […]

Lon b dng, cng khng bit cn c hay khng c hi ti kin. Vi ln trc bi v Lm T Kin c con ng pha trc qua nhn rt nhiu, bn h vn khng c tm n c hi i vo. Ng S Tiu Cn giá cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô hong, trn tay dng lc ra bn ngoi thi Lm T Kin, nhng l Lm T Kin nh th no c th khin n t c. Anh ni rng thi gian u 2 v chng ch yu l ly cng lm li v sau 6 thng tit kim c 1 khon, bn b m v thng tnh cho vay thm t na nn anh u t lun ben nng ra xe thy lc ra xe hi ti v tr m cc anh ch t khi bt u lm. Lo t nh mt lin sng, thn l mt u qui th, nh th no c th khng hi hi siu nhn.

Thi?t B? R?a Xe T

Ni, lm ho tr v pha trc, hn mun nh qua

... […]